Obrazy Medytacyjne
Bella Italia II
Podróże artystyczne ,,Bella Italia\"
Z malowanej skrzyni. Od konkretu do abstrakcji
Uczta W Poście
Ada Jędrych \"Weduta Olsztyńska\"
Pamięć i Tożsamość
Jarosław Puczel Gra w malarstwie
Ada Jędrych Genius loci
Rzeźba Tomasz&Edyta

                               rozwiń wszystko (26)


Łukasz Szwaj - fotografia Warmia
Łukasz Szwaj - fotografia Francja
Łukasz Szwaj - fotografia WłochyUczta W Poście
Ada Jędrych \"Weduta Olsztyńska\"
Pamięć i Tożsamość
Jarosław Puczel ,,Gra w malarstwie\"
Ada Jędrych \"Genius loci\"
,,Rzeźba\" Edyta Jurkowska i Tomasz Witkowski
Od-Jazz-dy
5 lat galerii Art Deco Żywe archiwum sztuki
Włoskie impresje
Z malowanej skrzyni

                               rozwiń wszystko (28)
ArtDeco
10-686 Olsztyn
ul. Wilczyńskiego 6A/37
tel./fax 089 541 76 88

 "SPOTKANIA . ROMANTYCZNE I SENTYMENTALNE"

Wernisaż wystawy: 06.11.2004 r. w galerii ArtDeco.

W sztuce nie istnieje permanentny rozwój. Nowa sztuka zawsze korzystała z dokonań wcześniejszych twórców. Niemal każde dzieło sztuki mieści w sobie, choć nie zawsze rozpoznawalne, doświadczenia wielu pokoleń artystów. Artyści szukając nowych znaczeń, nowego sensu sztuki, wciąż wiodą dialog z tradycją, dialog pełen szacunku, ale tez czasem pełen gniewu. „Spotkania. Romantyczne i sentymentalne" są okazją do prezentacji postaw artystycznych wobec żywej niegdyś idei romantyzmu. Są też punktem wyjścia do refleksji, nad aktualnością romantyzmu i jego wpływem na współczesnych twórców. A może tez, próbą odpowiedzi na pytanie: czy dzieło sztuki jest bardziej efektem przeżyć artysty, czy raczej produktem pracy intelektu? Prace prezentowane na wystawie „Spotkania" dzięki swej materialności, mogą pomóc w tych rozważaniach, gdyż są stałym punktem odniesienia, okazją zdystansowania się do współczesności, która jest mobilna i podlega ciągłej transformacji. Zespół artystów uczestniczących w projekcie, różnorodność preferencji warsztatowych, mnogość mediów i sposobów realizacji, oraz niezależność autorów projektu daje gwarancję autentyczności tych ujawnień.

Uczestnicy wystawy:

Tadeusz Bałakier, Ewa Bażanowska, Agnieszka Ciszewska, Jagoda Dąbkowska, Jarosław Korzeniewski, Agnieszka Odrakiewicz, Zbigniew Urbalewicz, Katarzyna Zaorska.

                                                                                        top | strona główna | galeria | usługi | kontakt | księga gości | Artneo