Obrazy Medytacyjne
Bella Italia II
Podróże artystyczne ,,Bella Italia\"
Z malowanej skrzyni. Od konkretu do abstrakcji
Uczta W Poście
Ada Jędrych \"Weduta Olsztyńska\"
Pamięć i Tożsamość
Jarosław Puczel Gra w malarstwie
Ada Jędrych Genius loci
Rzeźba Tomasz&Edyta

                               rozwiń wszystko (26)


Łukasz Szwaj - fotografia Warmia
Łukasz Szwaj - fotografia Francja
Łukasz Szwaj - fotografia WłochyUczta W Poście
Ada Jędrych \"Weduta Olsztyńska\"
Pamięć i Tożsamość
Jarosław Puczel ,,Gra w malarstwie\"
Ada Jędrych \"Genius loci\"
,,Rzeźba\" Edyta Jurkowska i Tomasz Witkowski
Od-Jazz-dy
5 lat galerii Art Deco Żywe archiwum sztuki
Włoskie impresje
Z malowanej skrzyni

                               rozwiń wszystko (28)
ArtDeco
10-686 Olsztyn
ul. Wilczyńskiego 6A/37
tel./fax 089 541 76 88

IKONY WSPÓŁCZESNOSCI, a może IKONY CODZIENNOŚCI.

 Otwarcie wystawy : 15 marca 2006 roku 

„ Ikony współczesności” jako symbole kultury masowej nie mają precyzyjnej definicji. Pojęcie to stało się tak popularne, że większość używających go autorów nie odczuwa potrzeby definiowania tego określenia. Jednak o ile dyskusja wokół zjawisk kultury masowej liczy sobie prawie dwa stulecia, to współczesne pojęcie „ikony” pojawiło się w latach 60- tych i związane jest z ruchem artystycznym pop- art.

Obecnie sztuka traci dominującą rolę w tworzeniu obrazów. Kultura masowa, moda, reklama kształtuje hierarchię wartości, wrażliwość estetyczną i wyobrażenie o szczęściu współczesnego człowieka. Artyści wykorzystując fakt silnego zakorzenienia się obrazu w tradycji oraz kulturze masowej, odsłaniają specyfikę naszych wyborów, przyzwyczajeń i przyjemności. Wystawa „Ikony współczesności” została zdeterminowana chęcią uchwycenia kontekstu sztuki i kultury konsumpcyjnej, a nie jest zdanie ani proste, ani łatwe.

Artystów uczestników wystawy łączy potrzeba twórczej aktywności, różni świat idei, języka wypowiedzi, stosowanych strategii artystycznych. Prace artystów są wynikiem obserwacji i analizy, niekoniecznie zaś krytyki i kontestacji. Obejmują szerokie spektrum najróżniejszych źródeł inspiracji od ikonografii chrześcijańskiej do pop kultury, niosąc za sobą bogaty ładunek cytatów, stylów i motywów. 

Cała paleta środków artystycznych i technicznych nadaje wystawie charakter intermedialny. Można zobaczyć malarstwo współczesne, rzeźbę, fotografie, formy przestrzenne, film oraz sztukę performance. 

Ewa Bażanowska – sytuuje swoje prace pomiędzy sztuką figuratywną i abstrakcyjną. Jej obrazy, kolaże, reliefy są wyrazem refleksji nad problemami wiary, nadziei, miłości. Ostatnio posługuje się technikami mediów – film animowany „ Droga” – w ten sposób poszerzając swój repertuar formalny.

Agnieszka Ciszewska – w instalacji wiąże obraz i tekst ( słowo) we wzajemne relacje strukturalne. Bada wzajemne odniesienia pisanych tekstów i obrazu analizując ich funkcję komunikatywną.

Jarosław Puczel – w swojej strategii artystycznej wykorzystuje postacie z komiksów, telenowel, filmów. Nie identyfikując ich do końca, pozbawiając tożsamości uczy intelektualnego dystansu do przedstawianych bohaterów. Stara się osiągnąć równowagę między banalnością, uczuciem i pięknem. Upraszcza formę, redukuje kolor. 

Maja Rogowska – na swoich obrazach łączy elementy klasycznego portretu z elementami deformacji i symboliki. Przedstawia postacie w melancholijnych, introwertycznych pozach, nadaje im przytulny wygląd z dużym ładunkiem intymności. Maluje na małych formatach podkreślając przytulny charakter obrazów. Ślady techniki malarskiej wzmacniają wrażenie emocjonalności. 

Adam Strzelecki – tworzy swoje przesłanie w aktualnej technologii medialnej. Film DVD „ Ikony Współczesności” jest wyrazem refleksji egzystencjalnej nad światem wartości ideii religijnych i rzeczywistości zdominowanej technologicznie hiperrzeczywistości świata estrady, sportu, polityki.

Bartek Myślak – głównym źródłem inspiracji artysty jest człowiek w relacji z otoczeniem wyraża to w swoich działaniach twórczych na płaszczyźnie grafiki, rzeźby czy malarstwa. W swoich codziennych działaniach twórczych jest etatowym easy riderem popkultury aranżując wnętrza dyskotek i klubów

Wystawa swoim przesłaniem wpisuje się w nurt sztuki aktualnej, komentującej i zaangażowanej. Jest też dowodem na to, że artyści mogą przemawiać żywym językiem i wiarygodnie odnosić się do wszelkich problemów współczesności 

Kurator wystawy : Marian Szwaj

 

                                                                                        top | strona główna | galeria | usługi | kontakt | księga gości | Artneo