Obrazy Medytacyjne
Bella Italia II
Podróże artystyczne ,,Bella Italia\"
Z malowanej skrzyni. Od konkretu do abstrakcji
Uczta W Poście
Ada Jędrych \"Weduta Olsztyńska\"
Pamięć i Tożsamość
Jarosław Puczel Gra w malarstwie
Ada Jędrych Genius loci
Rzeźba Tomasz&Edyta

                               rozwiń wszystko (26)


Łukasz Szwaj - fotografia Warmia
Łukasz Szwaj - fotografia Francja
Łukasz Szwaj - fotografia WłochyUczta W Poście
Ada Jędrych \"Weduta Olsztyńska\"
Pamięć i Tożsamość
Jarosław Puczel ,,Gra w malarstwie\"
Ada Jędrych \"Genius loci\"
,,Rzeźba\" Edyta Jurkowska i Tomasz Witkowski
Od-Jazz-dy
5 lat galerii Art Deco Żywe archiwum sztuki
Włoskie impresje
Z malowanej skrzyni

                               rozwiń wszystko (28)
ArtDeco
10-686 Olsztyn
ul. Wilczyńskiego 6A/37
tel./fax 089 541 76 88

O galerii Art  Deco

Galeria ArtDeco nie jest reprezentacją żadnego środowiska, ani konwencji w dzisiejszej plastyce. Nie jest też bastionem modernizmu, chociaż jest miejscem dla obrazu w epoce multimedialnej. Programu w formie określonego zapisu galeria nigdy nie miała – tworzyliśmy go intuicyjnie w działaniu. Roczny plan jest raczej wyznacznikiem naszych zainteresowań, ze wskazaniem na regionalizm jako wartość zasadniczą.
Galeria ArtDeco nie stałaby się symbolem sztuki gdyby nie artyści. Jednak pracowniana praktyka realizacji dzieła sztuki jest pewnym etapem tworzenia, to w galerii dokonuje się proces krystalizacji idei, przemiany w finalny produkt ducha i materii.

Tworzenie dzieła sztuki, styl prowadzenia galerii i myślenia o niej należy do zagadnień artystycznych, za którymi stoją najbardziej fundamentalne kwestie sztuki i filozofii jej uprawiania. Przed nami wiele problemów etycznych, intelektualnych i artystycznych. Jednym z bardziej palących pytań, na które będziemy starali się odpowiedzieć jest pytanie: Jak być pomiędzy sztuką tradycyjną a sztuką najnowszą? Jak pogodzić arystokratyczność sztuki z jej naturalną skłonnością do anarchii? Decyzje będą trudne.
W galerii ArtDeco odrzucano stereotyp elitarności świata sztuki. Atmosfera miejsca, atrakcyjna ze względu na swoją otwartość i niesformalizowany charakter, przyciągnęła duże grono osób zainteresowanych sztuką. Bliska jest nam sztuka żywa, stymulująca emocjonalnie i intelektualnie. Interesuje nas na równi: tradycja i współczesność, obiekt i idea, realność i abstrakcja.  Ambitnie poszukujemy specyficznych przejawów sztuki.
Galeria ArtDeco jest otwarta na nowe trendy i zjawiska w sztuce, coraz częściej prezentując sztukę aktualną, komentującą i zaangażowaną. Wystawą: ,,Spotkania. Nowa sztuka z dawnej” podejmowaliśmy temat dialogu z tradycją sztuki, zachęcaliśmy również do refleksji nad zjawiskami popkultury, wystawą ,,Ikony współczesności”, oraz mentalnością narodową  - ,,Spotkania. Romantyczne i sentymentalne”. Inspiracji szukaliśmy w poetyce ludowej Warmii i Mazur - ,,Z malowanej skrzyni”, a także w sztuce Dalekiego Wschodu  - ,,To i owo”. Wiele miejsca poświęciliśmy miastu, cyklem wystaw „Portret miasta” oraz regionowi cyklem „W zielonościach i błękitach”. To tylko kilka przykładów. Poszukując nowych form komunikacji z odbiorcą prezentowaliśmy: rysunek, grafikę, malarstwo, rzeźbę i obiekty, oraz nowe media: fotografię, grafikę komputerową i filmy. Zorganizowaliśmy 25 wystaw i drugie tyle ekspozycji, spotkań, wydarzeń edukacyjnych i akcji o charakterze promocyjnym. Na nasze wystawy powstało około 1500 nowych prac, które wzbogacają lub promują region. To efekt pracy prawie 100 artystów którzy gościli w galerii.
Minione 5 lat działalności wystawienniczej, w sposób zupełnie niezamierzony, stało się sprawdzianem: czy w przestrzeni sztuki zdominowanej przez instytucjonalno – medialny kontekst, jest możliwe wykreowanie od zera, bez żadnych środków, ani instytucjonalnego wsparcia, niezależnego miejsca, które byłoby alternatywą do istniejących silnych ośrodków sztuki ? Czy galeria ArtDeco to spełniona przestrzeń dla sztuki ? – pytania pozostają otwarte.

„ Żywe archiwum sztuki"

,,Żywe archiwum” sztuki galerii ArtDeco jest zbiorem specyficznym. Zbiór ten nie wyrósł z potęgi pieniądza, ani w oparciu o ustalone kanony kształtowane przez krytyków i historyków sztuki. Wyrósł z zachwytu dla aktu tworzenia, pasji i miłości do sztuki. Wartość tego zbioru nie polega na cenności poszczególnych obiektów, ale na wzajemnym odniesieniu tych przedmiotów w zbiorze, powstawaniu nowych kontekstów i sensów, opowieści o artystach, którzy je tworzyli, wydarzeniach i sytuacjach ,,wokół obrazów”.
Trzon ekspozycji stanowią prace olsztyńskich artystów. Na szczególną uwagę zasługuje : zbiór 20 rysunków i akwarel Hieronima Skurpskiego - z lat 1955- 74, cykl grafik ,,Powroty”- Agnieszki Odrakiewicz, projekty plakatu teatralnego - Jarosława Korzeniewskiego, budzące emocje rysunki - Dariusza Dąbrowskiego, pastelowe portrety - Maji Rogowskiej, nowe media: reprezentują prace: Agnieszki Ciszewskiej i Ewy Bażanowskiej. Pozostali artyści: Tadeusz Bałakier, Małgorzata Chomicz, Krzysztof Janicki, Beata Kowalska-Kowalczyk, Mirosław Piotrowski, Zbigniew Urbalewicz i inni reprezentowani są mniejszą ilością prac.
Galeria nie ma ambicji prezentowania szerokiego spektrum polskiej sztuki współczesnej (ani tym bardziej sztuki dawnej), prezentowane prace są mocno osadzone w charakterystycznych klimatach właściwych kulturze regionu, a przy tym nie pozbawione szerokich europejskich horyzontów. Dzięki sympatii Mistrza Hieronima Skurpskiego, artystom - kuratorom : Jarosławowi Korzeniewskiemu, Ewie Bażanowskiej, Jarosławowi Puczelowi, Agnieszce Ciszewskiej i wielu wielu innym artystom – galeria mogła zapewnić styl i jakość dokonującego się w niej myślenia Są to artyści istotni nie tylko dla oblicza kultury miasta, jego historii, ale dla sztuki w ogóle.
Ekspozycję można rozpatrywać dwojako: jako zbiór obrazów kilkunastu olsztyńskich artystów (i tu głównym kryterium byłaby wartość artystyczna obrazów) lub jako świadectwo działalności galerii. Staraliśmy się, aby prezentowane prace były dobre i reprezentatywne, były świadectwem dynamiki i zmienności sztuki. Wykazywały, iż centralizacja sztuki wokół określonych ośrodków, poglądów czy wartości jest niemożliwa. Jednocześnie ukazywały jak względny jest proces wypierania ,,starego” przez ,,nowe”, ponieważ owo ,,stare” wciąż jest obszarem inspiracji i wpływa na współczesnych. Prezentowane prace oprócz informacji o różnych postawach artystycznych, są fragmentem zjawisk które możemy ocalić fizycznie, zatrzymując je w ,,żywym archiwum” które jest  zapowiedzią kolekcji.


                                                                                                                                             Kurator galerii ArtDeco             
                                                                                                                                                      Marian Szwaj 

                                                                                        top | strona główna | galeria | usługi | kontakt | księga gości | Artneo